پروژه های انجام شده:

این شرکت تاکنون درزمینه های زیرپروژه های مختلفی اعم ازطراحی ،نظارت واجرا انجام داده است:

1- انجام خدمات مهندسی ، تهیه مشخصات فنی و طراحی مقدماتی و تفصیلی مدارهای حفاظت ، کنترل و...مربوط به پستهای فشارقوی

2- خدمات مهندسی بهینه سازی و مهندسی و اجرای سیستم های تولید بخار و انرژی برق .

3- طراحی شبکه برق راه آهن برقی بافق – بندرعباس .

4- بررسی و طراحی شبکه برق رسانی قطار برقی تهران – فرودگاه امام خمینی .

5- بررسی سیستم تولید انرژی الکتریکی کارخانه سیمان .
6- طراحی وساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای سنکرون ژنراتورها در سازمان صنایع ملی .

7- بازسازی و نصب سانتریفیوژهای مداوم و غیر مداوم کارخانجات .

8- تعمیر اساسی توربین با ظرفیت های مختلف .

9- نصب و راه اندازی سانتریفیوژهای کارخانجات قند اعم از عملیات ساختمانی ، برق ، مکانیک وکنترل .

10- انجام خدمات مهندسی برق ، مکانیک ، کنترل و ابزار دقیق و نظارت بر نصب واحدهای توربین گازی 25مگاواتی و پست 63 کیلوولتی .

11- بررسی سیستم توزیع مجتمع دانشکده مترو و نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز .

12- بررسی نحوه برق رسانی ، ارائه طرحهای بهینه در زمینه برق کارخانجاتی از قبیل صنایع آلومینیوم ، شیشه ، سیمان ، قند و... .

13- طراحی کامل اعم از الکتریکی ، ساختمانی ، حفاظت و کنترل پست برق در رده های ولتاژی مختلف .

14- تعمیر اساسی توربین با ظرفیت های مختلف .

15- طراحی کامل اعم از ساختمانی ، الکتریکی ، حفاظت وکنترل توسعه پست کارخانجات سیمان .

16- طراحی تابلوهای حفاظت و کنترل فشار قوی و متوسط .

17- بررسی و طراحی سیستم تولید ، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی کارخانجات شیشه .

18- طراحی سیستم های حفاظتی ، کنترل ، و توزیع الکتریکی پروژه های مختلف صنعتی .

19- بررسی انرژی الکتریکی مورد نیاز صنایع و ارائه طرح های مدیریت مصرف انرژی .

20- تعمیر اساسی و بازسازی بویلرهای 25 تنی کارخانجات قند که خدمات مربوطه شامل تعویض لوله های ایرهیتر ، تعویض و تعمیر لوله های سوپر هیتر ، تعمیر لوله های جداره کوره (water walls ) ، سرویس وتعمیر مشعل ها ، سرویس و آماده نمودن سوت بلاورها ، فن ها ، تابلوهای کنترل و... .

21- تعمیر اساسی و بازسازی بویلرهای 60 تنی کارخانجات قند که شامل تعویض لوله های سوپرهیتر و تعمیر آنها ، جرم گیری لوله های داخل کوره ، تعمیر و سرویس مشعلها ، ساخت و تعویض لوله های اکونومایزر ، تعمیر وآماده سازی پمپ های تغذیه آب (B.F.PUMP) و اسید شویی بویلرها .

22- تعمیر و بازسازی توربو پمپ ها وتوربینها در ظرفیتهای مختلف 4و3و2 مگاوات .

23- نصب وراه اندازی سانتریفیوژهای دمونتاژ ، انتقال و نصب (شامل عملیات ساختمانی ، مکانیکی ، برق ، کنترل) و راه اندازی توربین ژنراتورهای دو و سه مگاواتی .

24- تعمیر کوره بخار 18 و22 تنی کارخانجات قند و همچنین تعمیر توربین بطور کامل .

25- بررسی و ارائه طرحهای مدیریت مصرف انرژی .

26- تهیه دستورالعمل های راه اندازی ، بهره برداری و تعمیراتی اعم از تعمیرات دوره ای ، اضطراری و پیشگیرانه تجهیزات .

نسخه آزمايشي
كليه حقوق اين سايت متعلق به شركت تجهيز انرژي ميباشد