تجهيز انرژي

شركت تجهيز انرژي بمنظور فعاليت در زمينه مهندسي و اجراي پروژه هاي صنعتي وتوليدوانتقال انرژي ، طرحهاي ايجاد و توسعه كارخانجات وارائه خدمات مهندسي وكارشناسي فني درسال 1366 تاسیس شده است وداراي پرسنل و كارشناسان با تجربه در زمينه هاي فوق الذكر میباشدکه در اين ارتباط تا كنون طرح ها و پروژه هاي مختلفي را به انجام رسانده است.

-کادر متخصص این شرکت درپروژه های تولید،پستهای فشارقوی وخطوط انتقال انرژی الکتریکی اعم از 63 تا 400 کیلوولت درسطح کشور فعالیت داشته ودرزمینه تخصص های طراحی ،نظارت واجرادارای تجارب ارزنده ای میباشند.
نسخه آزمايشي
كليه حقوق اين سايت متعلق به شركت تجهيز انرژي ميباشد