تجهيز انرژي

شرکت تجهیز انرژی بمنظورفعالیت در زمینه مهندسی و اجرای پروژ های صنعتی و تولید و انتقال انرژی ، طرحهای ایجاد و توسعه کارخانجات و ارائه خدمات مهندسی و کارشناسی فنی در سال1366 تاسیس شده است و دارای پرسنل و کارشناسان با تجربه درزمینه های فوق الذکر میباشد که دراین ارتباط تا کنون طرح ها و پروژه های مختلفی را به انجام رسانده است.

- کادر متخصص شرکت در پروژه های تولید ، پستهای فشارقوی و خطوط انتقال انرژی الکتریکی اعم از 63تا400 کیلوولت در سطح کشور فعالیت داشته و در زمینه تخصص های طراحی، نظارت و اجرا دارای تجارب ارزنده ای میباشد.
نسخه آزمايشي
كليه حقوق اين سايت متعلق به شركت تجهيز انرژي ميباشد